top of page

DĀRZU DIZAINS: GALVENIE DARBA ETAPI

Radīšana ir skaistākais, kas ar cilvēku var notikt. Radīšana, kas balstīta zināšanās, aizrautībā, pieredzē un izpratnē, noteikti aizvedīs pie labākā iespējamā risinājuma. Pie īpaša dārza.

 


IZPĒTE

Arhitektūra, Vide (gaismas apstākļi, reljefs, koku esamība u.c.), Apkārtne (apbūves raksturs, daba, skati u.c.) un Klients ir galvenie faktori, kas nosaka nākotnes dārza aprises. Izpētes stadijā kopā ar Klientu izstaigājam objektu, izrunājam ieceres, noteikti sīki iepazīstamies ar ēkas arhitektūras projektu – fasādes, telpu plānojums, stilistika, vizualizācijas – viss nepieciešams, lai saprastu un sajustu arhitektūras valodā ielikto Klienta vērtību vēstījumu un veidotu dārzu kā dzīves telpas pilnasinīgu sastāvdaļu. Pēc tam pie kafijas tases mūsu birojā intervējam klientu, lai iespējami labāk iepazītu nākotnes dārza lietotāju ieradumus, vēlmes, vajadzības un vērtības. Lieliski, ja klientam ir kādas idejas, pinterest bilžu kolekcija, žurnālu un grāmatu izgriezumi, fiksētas vēlmes un domas. Ja tas nav – visu izrunāsim, kopā paskatīsim dažādus mūsu projektus, dažādu stilu pasaules dārzus, lai kopīgi definētu darba uzdevumu un virzienu.


Izpētes daļā novērtējam skatus – kā vēlamos un akcentējamos, tā arī slēpjamos. Nepieciešamības gadījumā tiek veikta izsauļojuma modelēšana, papildus mērījumi un viss cits nepieciešamais, lai mums būtu pilnīga informācija un izpratne par esošo situāciju un dārza potenciālu. Darbam noteikti būs vajadzīga aktuāla topogrāfija ar visām ēkām. Šajā stadijā objektu apmeklējam vismaz vienu reizi.
 

KONCEPCIJA

Koncepcija sākas ar ideju skiču izstrādi, ko Galantus dizaina komanda kopīgi apspriež un attīsta. No iegūtajām idejām aptuveni mēneša laikā tiek radīts  konceptuāls piedāvājums – sējums, kas satur analīzes daļu, ģenplānu piedāvātajiem risinājumiem un visu zonu sīkāku apskati ar daudzām ideju bildēm, vizualizācijām un skaidri sajūtamu noskaņu, ko vēlamies katrā zonā iegūt. Koncepcijai tiek izstrādāts arī 3D virtuālā dārza modelis, ko prezentējot Klientam, kopā skatām, ‘staigājot’ pa nākotnes dārzu. Šis modelis dod lielisku iespēju sajust piedāvātā risinājuma mērogu, sajūtas, pa to varam vienkārši pārvietoties, apskatot visu dārzu no jebkura interesējoša rakursa un no augšas. No šī virtuālā modeļa klients e pastā saņem nelielu video filmiņu, lai mierīgā noskaņā to skatītos un iejustos nākotnes dārzā. Pēc koncepcijas prezentācijas visus materiālus nododam Klientam un lūdzam visu rūpīgi izpētīt, lai pēc dažām nedēļām varētu paust pārdomātu viedokli. Kad Klienta domas uzklausītas, veicam labojumus koncepcijā, radot tās kopsavilkumu.Ja Klients to apstiprina, varam veikt koncepcijas izspraušanu dabā, tādējādi tiek precīzi izlikti galvenie nākotnes dārza elementi tieši dabā – celiņi, laukumi, dobes, terases, viss nākotnes dārzs, ko kopā ar Klientu izstaigājam, domājam un diskutējam. Klients šādā ‘dārzā’ pavada vismaz 2 nedēļas, lai pilnībā iejustos, izprastu un pieņemtu vai koriģētu visu piedāvāto risinājumu klāstu. Tad plānā fiksējam visas izmaiņas – esam ieguvuši gatavu dārza koncepciju, no kuras tālāk tiks attīstīts pilns dārza projekts. Pie pabeigtas koncepcijas veicam aptuvenu izmaksu aprēķinu (+/- 30% robežās), lai izstrādājot projektu tālāk, varam izvēlēties atvēlētajam budžetam atbilstošus risinājumus, materiālus, vai nepieciešamības gadījumā veiktu korekcijas koncepcijā. Šajā etapā viesojamies objektā vismaz 4 reizes. Konceptuālā stadija ilgst ap 8 nedēļas. 

DETALIZĀCIJA

Visu izvēlēto materiālu, augu un ideju pārvēšana precīzos rasējumos, griezumos, materiālu specifikācijās un augu sarakstu tabulās prasa plašas zināšanas, daudz informācijas un skrupulozu darbu.

 DĀRZA PROJEKTS

Šī posma mērķis ir kvalitatīvi noslēgt visus dārza projektēšanas posmus, radot vienu sējumu, kurā apkopots viss līdz šim izdarītais un viss nepieciešamais īpaša dārza izbūvei. Bez precīza projekta nav iespējams korekti veikt būvniecības izmaksu kalkulācijas, tāpat bez projekta būs grūti kontrolēt veicamo darbu izpildi un atbilstību iecerēm. Tā ir liela atbildība, tāpēc mēs dārza dizaina procesu uztveram tik nopietni un veltām tam tik daudz laika, pūļu, zināšanu, radošās enerģijas un šajā procesā cieši iesaistām Klientu. Dārzs ir mūsu kopdarbs, par kuru gandarījums ir visiem. Tā tiek radīti īpaši dārzi.

 REALIZĀCIJA

Ar dārza projekta nodošanu klientam, autora darbs pie dārza izveides ne tuvu nav galā. Dārzu radījušais dizainers personīgi veiks Darbu vadītāja iepazīstināšanu ar visām iecerēm, lai maksimāli precīzi nodotu savu redzējumu. Dizainers objekta būvniecības laikā, pēc nepieciešamības (parasti vairākas reizes nedēļā) apmeklē objektu, seko darbu izpildes atbilstībai projektam, iecerēm, palīdz risināt aktuālos jautājumus, tiekas ar Klientu, komunicē ar darbu vadītāju un projekta vadītāju, izstrādā visus nepieciešamos papildus zīmējumus, risinājumus, ja tādi kļūst nepieciešami. Autors ir līdzās, līdz dārzs ir gatavs!


Parasti Klienti mūsu komandai uztic arī dārza tālāko uzraudzību un kopšanu abpusēji saskaņotā režīmā. Dārza autors turpmākos gados turpina apmeklēt dārzu, tikties ar Klientu, kopā ar dārznieku komandu veic kopšanas darbu plānošanu tā, lai maksimāli atklātu un sasniegtu dārza potenciālu, veiktu nepieciešamās korekcijas, papildinājumus, sezonālus elementus (podu plānojumi, sīpolpuķu plānošana, vasaras puķes u.c.). Mums rūp, lai Klients būtu apmierināts daudzu gadu garumā un justos savā dārzā labāk kā spējis iedomāties. Mums patiesi rūp mūsu Klientu dārzi. Tajos ir daļa mūsu sirds. 

Comments


bottom of page