top of page

KInterneta vietnes www.galantus.lv interneta veikala pirkumu un piegādes noteikumi

Šie interneta vietnes www.galantus.lv interneta veikala pirkumu un piegādes noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka attiecības starp Dārzu māksla, SIA, reģistrācijas numurs 40203529522, juridiskā adrese: Skuju iela 10, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 (turpmāk - Pārdevējs) un personu (turpmāk - Pircējs), kura veic pirkumus interneta veikalā vietnē www.galantus.lv (turpmāk - Vietne).

1. Vietnes lietošanas noteikumi

1.1.Pārdevējs Vietnē nodrošina pasākumu biļešu (turpmāk - Biļetes) un Pārdevēja piedāvāto preču (turpmāk - Preces) tirdzniecību.

1.2.Vietne pirkumiem Pircējam ir pieejama jebkurā diennakts laikā. Preču pirkumi tiek apstrādāti darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00. Biļešu pirkumu tiek apstrādāti automātiski tūlīt pēc pirkuma izdarīšanas, nosūtot elektroniskas Biļetes turpmāk šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

1.3. Preču un Biļešu pirkumus Vietnē var veikt Pircējs, kurš atbilst šādām prasībām:

1.3.1. ir 18 gadus vecs (7-18 gadus vecām personām nepieciešama vecāku vai citas atbildīgās personas atļauja Vietnes izmantošanai un pirkumu veikšanai);

1.3.2. ir juridiska persona, kuru pārstāv tās atbilstoši pilnvarota persona;

1.3.3. ievēro un pilda šajos Noteikumos noteiktās prasības;

1.3.4. Preču un Biļešu pirkumam neizmanto trešās personas maksājuma karti.

1.4. Pircējs labprātīgi sniedz patiesas ziņas par sevi, kuras ir nepieciešamas pirkuma veikšanai Vietnē. Pārdevējs garantē sniegtās informācijas konfidencialitāti.

1.5. Jebkāda Vietnē pieejamā satura izmantošana bez Pārdēvēja piekrišanas ir aizliegta.

1.6. Jebkuras domstarpības, kas rodas starp Pircēju un Pārdevēju tiek risinātas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus neatkarīgi no Pircēja atrašanās un pirkuma izdarīšanas vietas.

1.7. Pārdevējs par pirkumu izdarīšanu Vietnē var piemērot apkalpošanas maksu. Apkalpošanas maksa Precēm un Biļetēm var tikt noteikta atšķirīga. Ja apkalpošanas maksa tiks piemērota, tā vienmēr būs redzama pirms pirkuma galīgā apstiprinājuma izdarīšanas.

 

2.Biļešu iegādes noteikumi

2.1. Biļetes iegāde nodrošina Pircēja iespēju apmeklēt Biļetē norādīto pasākumu, Biļetē norādītajā datumā un laikā. Biļete parasti, ja vien Biļetē nav norādīts citādi, nodrošina iekļūšanu Biļetē norādītajā pasākumā tikai vienam apmeklētājam un katram apmeklētājam jāiegādājas cita Biļete, ja vien apmeklētājs nav atbrīvots no Biļetes iegādes saskaņā ar šiem Noteikumiem vai pasākuma organizatora norādēm.

2.2. Pēc Biļetes iegādes Pircējam uz tā elektroniskā pasta adresi tiek nosūtīts kvadrātkods (QR kods) un saite, kurai sekojot Pircējs piekļūst savai elektroniskai Biļetei un var to pievienot elektroniskajā makā (piemēram, Apple Pay, Google Pay). Pircējs savai Biļetei vienmēr var piekļūt, sekojot e-pastā saņemtajai saitei un elektroniskajā makā. Papildus tam Biļete pdf formātā tiek nosūtīta uz Pircēja elektroniskā pasta adresi.

2.3. Ieejai pasākumā, uz kuru Biļete iegādātā, Pircējam viedierīcē jāuzrāda saņemtais QR kods vai Biļete (sekojot e-pastā saņemtajai saitei, savā elektroniskajā makā, e-pastā saņemtā). Pēc saviem ieskatiem Pircējs var uzrādīt arī drukātu Biļeti.

2.4. Pārdevējs neuzņemas atbildību par pazaudētām, bojātām vai citādi nederīgām Biļetēm.

2.5. Ja pasākums, uz kuru Pircējs iegādājies Biļetes, neparedzamu apstākļu dēl tiek atcelts un cits pasākums netiek organizēts, Pārdevējs pēc saviem ieskatiem piedāvā Pircējam apmeklēt citu līdzvērtīgu pasākumu vai arī atpērk Pircēja iegādāto Biļeti.

2.6. Biļešu atpirkšanas gadījumā Pārdevējs atmaksā Pircējam Biļetes cenu. Vietnē piemērotā apkalpošanas maksa, ja tāda ir noteikta, netiek atmaksāta.

2.7. Pircējam Vietnē Biļešu apmaksa jāveic 15 minūšu laikā, kopš tās ievietošanas “Pirkumu grozā”. Ja šajā laikā maksājums par Biļeti netiek veikts, Biļetes iegādes process tiek pārtraukts un Biļeti var iegādāties cita persona. Biļetes rezervācija pēc šajā punktā minētā termiņa netiek nodrošināta un Pircējam jāuzsāk jauns Biļetes pirkuma darījums.

2.8. Pircējam vienā pirkuma reizē parasti ir iespēja iegādāties ne vairāk kā 5 Biļetes. Maksimālais Biļešu skaits, ko var iegādāties viens Pircējs, var būt atšķirīgs dažādiem pasākumiem.

2.9. Pārdevējs nepārbauda un nav atbildīgs, vai persona, kas uzrāda Biļeti ieejai pasākumā, ir persona, kas Biļeti iegādājusies, un neatbild jebkādiem zaudējumiem, kas radušies šādos gadījumos Pircējam.

2.10. Katra Biļete ir unikāla un tās pavairošana nav atļauta. Pārdevējs neuzņemas atbildību par Biļetes pavairošanu.

2.11. Nopirktās Biļetes Pārdevējs atpakaļ nepieņem un nemaina, izņemot Noteikumu 2.5.punktā norādīto gadījumu.

2.12. Pasākuma teritorijā aizliegts veikt ar Pārdevēju nesaskaņotas reklāmas vai mārketinga aktivitātes.

2.13. Vietnē iegādātās Biļetes izmantot reklāmas vai mārketinga kampaņās bez Pārdevēja rakstiskas atļaujas aizliegts.

2.14. Pircējs ir atbildīgs par korektas savas elektroniskā pasta adreses norādīšanu pirkuma izdarīšanas brīdī. Biļete tiks nosūtīta uz Pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi neatkarīgi no tā, vai norādīts pareiza vai nepareiza elektroniskā pasta adrese. Nepareizi norādīta elektroniskā pasta adrese var novest pie tā, ka pasākumu var apmeklēt kāda trešā persona. Pārdevējs neuzņemas atbildību par sekām, kas rodas no nepareizi norādītas elektroniskā pasta adreses. Biļeti, kas nosūtīta uz nepareizu vai neeksistējošu elektroniskā pasta adresi nevar anulēt, kā arī jauna Biļete vietā netiek nosūtīta.

2.15. Pārdevējam nav pienākums atmaksāt Biļetes vērtību vai citādi kompensēt tās vērtību, ja Biļete nav izmantota pasākumam, uz kuru tā iegādāta vai Pircējs to nav saņēmis savā norādītajā elektroniskā pasta adresē un tajā nav vainojams Pārdevējs.

2.16. Ja pasākums, uz kuru Pircējs iegādājies Biļetes, neparedzamu apstākļu dēļ tiek pārcelts, iegādātā Biļete ir derīga pārceltā pasākuma apmeklēšanai. Ja pasākums tiek pārcelts, Biļetes netiek atpirktas.

3. Preču piegādes noteikumi

3.1. Pircēja iegādātās Preces tiek nosūtītas Pircējam uz tā norādīto adresi pa pastu, ar kurjeru, uz pakomātu vai kādā citā veidā, ja tāds norādīts Vietnē, atkarība no Pircēja izvēlētā piegādes veida.

3.2. Preču piegādes izmaksas nav iekļautas Preces cenā un ir atkarīgas no izvēlētā piegādes veida un attiecīgā pakalpojumu sniedzēja noteiktās maksas.

3.3. Piegādes maksa tiek aprēķināta pirkuma veikšanas brīdī un ir atkarīga no Preces izmēra, svara, skaita un tamlīdzīgiem parametriem.

3.4. Preču iegādi apliecinošu dokumentu Pircējs saņem savā profilā Vietnē, kā arī drukātā veidā tas tiek pievienots Precēm.

 

4.Atteikuma tiesības

4.1. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu Pircējs ir tiesīgs izmantot atteikuma tiesības un 14 kalendāro dienu laikā atgriezt Pārdevējam Vietnē iegādātās Preces, uzrādot Preču iegādi apliecinošu dokumentu.

4.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš sāk tecēt dienā, kad Pircējs saņēmis Preci.

4.3. Atteikuma tiesību izmantošana neattiecas uz Biļetēm un Precēm, kas īpaši izgatavotas Pircējam.

4.4. Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pārdevējs ir tiesīgs Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja Prece ir lietota, bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret Preci, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

4.5. Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības un atdodot Preces Pārdevējam, pats apmaksā Preces atpakaļatdošanas izdevumus (pasta vai pakomāta pakalpojumus).

4.6. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības un Prece atbilst Noteikumos norādītajām prasībām, Pārdevējs atmaksā Pircējam Preces pirkuma maksu, kas norādīt Preces iegādi apliecinošā dokumentā. Preces piegādes un atpakaļsūtīšanas izdevumus Pārdevējs Pircējam neatlīdzina.

5. Personas datu apstrāde

5.1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem, personas dati ir dati, kurus Pircējs labprātīgi sniedz Vietnē. Dati, kas tiek ievākti: Pircēja vārds, uzvārds, mobilais tālrunis, dzīvesvietas adrese, e-pasts un darījuma dati (maksājuma veids), darbavieta.

5.2. Datu apstrādes mērķis ir līgumisko saistību izpilde, Vietnes darbības nodrošināšana, komunikācija ar klientu, pirkumu apstrāde, maksājumu pieņemšana, klientu atbalsta nodrošināšana, marketinga aktivitātes.

5.3. Personas datu apstrādes pārzinis un Personas datu apstrādes operators

Dārzu māksla, SIA,

Reģistrācijas numurs 40203529522

Skuju iela 10, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, e-pasts: konference@darzumaksla.com

5.4. Pircējs piekrīt, ka Pircēja personas dati var tikt nodoti SIA “Galantus dārzi”, reģistrācijas numurs 40103776132, Ādaži, Ādažu nov., Skuju iela 10, LV-2164; e-pasts: info@galantus.lv.

5.5. Piekļuves tiesības. Pircējam ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, kas atrodas Dārzu māksla, SIA datnēs un pieprasīt nekorektu datu labošanu vai aktualizāciju, to apstrādes pārtraukšanu vai iznīcināšanu, ja tie ir nepilnīgi, novecojuši, pretlikumīgi apstrādāti vai tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim. Šāds pieprasījums ir jānoformē rakstveidā un jāiesniedz Dārzu māksla, SIA  Ādaži, Ādažu nov., Skuju iela 10, LV-2164, e-pasts: konference@darzumaksla.com. Dārzu māksla, SIA nedrīkst dzēst Pircēja datus, ja ar likumu ir noteikta prasība tos uzglabāt noteiktu laiku, piemēram grāmatvedības, lietvedības u.tml. prasības vai arī, ja ir citi likumīgi pamati datu apstrādei, piemēram, līgumsaistības. 

5.6. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā aizliegt Dārzu māksla, SIA apstrādāt Pircēja personas datus komerciālu paziņojumu sūtīšanai, izmantošanai tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumos. Šādā gadījumā Pircējam ir jānoformē rakstisks pieprasījums un jānosūta uz Dārzu māksla, SIA Ādaži, Ādažu nov., Skuju iela 10, LV-2164, e-pasts: konference@darzumaksla.com vai izmantojot atteikšanās saiti, kuru atradīsiet katra mūsu elektroniskā mārketinga sūtījuma nobeiguma daļā.  Pircēja datu apstrādes atteikuma gadījumā Dārzu māksla, SIA nevarēs nodrošināt Pircēju ar informāciju par pilnu pakalpojumu un produktu spektru.

5.7. Piemērojamais likums, ziņošana par pārkāpumiem. Personas datu apstrādi reglamentē  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī saistītie spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.

5.8. Jebkuru neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Dārzu māksla, SIA pa e-pastu konference@darzumaksla.com, ja Jums ir kādi jautājumi par personas datu apstrādi vai pārkāpumiem.

6. Pasākumu apmeklēšanas noteikumi

6.1. Publisko pasākumu apmeklējuma noteikumi ir atkarīgi no varasiestāžu izdotiem noteikumiem un lēmumiem, kā arī no pasākumu organizatoru izdotiem pasākumu iekšējās kārtības noteikumiem, kas epidemioloģiskās situācijas un citu apstākļu dēļ var neprognozējami mainīties. Informācija par piemērojamiem noteikumiem, ja tādi pastāv, tiks nosūtīti Pircējam kopā ar Biļeti. Iegādājoties Biļeti, tiek pieņemts, ka Pircējs ar tiem ir iepazinies un iepazīstinājis citas personas, kuru vajadzībām Biļetes tiek iegādātas.

6.2. Iegādājoties pasākuma Biļetes un/vai ienākot vai mēģinot ienākt pasākuma teritorijā, tiek pieņemts, ka apmeklētājs ir iepazinies ar šiem Noteikumiem un apņēmies ievērot tos, kā arī Latvijas Republikas normatīvos aktus.

6.3. Pasākuma laikā filmēšanu un fotografēšanu drīkst veikt tikai organizators vai tā pilnvarotās personas. Pasākuma apmeklētājs (turpmāk – Apmeklētājs) saprot un piekrīt, ka ir iegādājies Biļetes uz publisku pasākumu, Apmeklētāja atrašanās un veiktās darbības pasākuma norises vietā un ap to ir uzskatāmas par publiskām un, ka Apmeklētāja rīcība vai uzvedība pasākumā nevar tikt uzskatīta par privātu pēc būtības. Apmeklētājs piešķir atļauju pasākuma organizatoram vai attiecīgi pilnvarotai trešajai personai izmantot Apmeklētāja vārdu, tēlu, līdzību, darbību un paziņojumus jebkādā audio, video vai foto fiksācijā vai citā veidā, kas veikts pasākuma laikā, pirms vai pēc tā bez termiņa un teritorijas ierobežojuma, jebkurā vidē vai kontekstā šobrīd zināmā vai nākotnē pieejamā veidā bez Apmeklētāja īpašas atļaujas un bez jebkādas atlīdzības Apmeklētājam vai Apmeklētāja pārstāvim.

6.4. Apmeklētājs pasākuma laikā ir tiesīgs filmēt un uzņemt fotogrāfijas savām personīgajām vajadzībām un tikai izmantojot amatieru tehniku. Profesionālas tehnikas izmantošana pasākuma filmēšanai un fotogrāfiju uzņemšanai ir stingri aizliegta. Uzņemtā satura izmantošana citādiem mērķiem kā vien privātai lietošanai bez Organizatora atļaujas ir stingri aizliegta.

6.5. Pasākuma teritorijā ir aizliegts veikt jebkādu komercdarbību bez iepriekšēja rakstiska saskaņojuma ar organizatoru.

6.6. Pasākumā tiks ielaistas tikai personas ar derīgām Biļetēm. Biļetēm ir jāatrodas pie apmeklētāja visu pasākuma apmeklējuma laiku. Nespēja uzrādīt biļeti var būt par iemeslu apmeklētāja izraidīšanai no pasākuma teritorijas vai neielaišanai tajā.

6.7. Biļete var tikt atzīta par nederīgu, ja to vairākkārtīgi nebūs iespējams nolasīt ar nolasīšanas ierīcēm vai, ja Biļete ir papīra formā un apmeklētājs nevar uzrādīt elektronisku Biļeti, tā ir bojāta, saplēsta, izmainīta (saķēpāta, saburzīta, aplieta, tai ir noplēsta daļa u.tml.).

6.8. Organizators var atteikt iekļūšanu pasākuma teritorijā, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka uzrādītās Biļetes ir pirktas no nepilnvarotiem tirgotājiem vai citiem neatļautiem avotiem, vai ja tās ir kopētas vai jeb kā citādi pavairotas.

6.9. Priekšnosacījums iekļūšanai pasākuma teritorijā ir personīgo mantu apskate, tā tiek veikta, lai nodrošinātu apmeklētāju drošību. Kārtības uzturētāji drīkst apskatīt gan apģērbu, gan somas un to saturu, gan citas lietas, kas tiek noteiktas pēc organizatora ieskatiem, gan ienākot pasākuma teritorijā, gan izejot no tās.

6.10. Apmeklētājam var atteikt iekļūšanu pasākuma teritorijā, ja, pēc organizatora domām, viņš ir pārmērīgā reibuma stāvoklī vai var nonākt pārmērīgā alkohola reibuma stāvoklī.

6.11. Apmeklētājam var tikt liegta iekļūšana pasākuma teritorijā vai viņš var tikt izraidīts no tās bez jebkādas kompensācijas, ja apmeklētājs atsakās ārpus pasākuma teritorijas atstāt Noteikumu 6.12.punktā minētās aizliegtās lietas vai arī nepiekrīt personīgo mantu apskatei, kā arī tad, ja pamatotā kārtības uzturētāja ieskatā apmeklētāja:

6.11.1. uzvedība rada riskus savai un citu apmeklētāju veselībai un drošībai;

6.11.2. ietekmē citu apmeklētāju iespējas netraucēti atrasties pasākumā;

6.11.3. ietekmē pasākuma gaitu;

6.11.4. var bojāt vai bojā pasākuma teritorijas vai organizatora īpašumu;

6.11.5. pārkāpj normatīvos aktus;

6.11.6.pārkāpj šos vai citus noteikumus, kas jāievēro pasākuma laikā.

6.12. Pasākuma teritorijā aizliegts ienest:

 6.12.1. visu veidu ieročus un pašaizsardzības ierīces;

 6.12.2. dūmu sveces un jebkurus sprādzienus imitējošus un pirotehnikas izstrādājumus;

 6.12.3. ugunsnedrošas, sprāgstošas, indīgas, toksiskas un kodīgi smaržojošas vielas;

 6.12.4. viegli uzliesmojošus priekšmetus vai vielas;

 6.12.5. lietussargus;

 6.12.6. radioaktīvus materiālus;

 6.12.7. narkotiskās un psihotropās vielas;

 6.12.8. profesionālo foto un video tehniku (ar noņemamu objektīvu);

 6.12.9. lāzeriekārtas;

 6.12.10. lielgabarīta lietas un somas;

 6.12.11. visu veidu dzērienus un ēdienus (neatkarīgi no iepakojuma);

 6.12.12. lidojošus priekšmetus (radiovadāmus, bezpilota objektus u.c.);

 6.12.13. Selfie stick jeb pašiņkātus;

 6.12.14. jebkuru citu objektu, kas, pēc organizatora domām, var radīt apdraudējumu vai traucējumu citiem apmeklētājiem vai pasākuma norisei.

6.13. Neskatoties uz Noteikumu 6.12. punktā minētajiem ierobežojumiem, organizators var noteikt papildu ierobežojumus, kas saistīti ar drošības prasībām.

6.14. Pasākuma teritorijā aizliegts lietot atribūtiku un transparentus vai izmantot skandēšanu, izsaucienus un žestus, kas izraisa sociālu, rasu, reliģisku, nacionālu un starpvalstu naidu, kā arī norāda uz sociālu, rasu, reliģisku, nacionālu un starpvalstu pārākumu.

6.15. Pasākuma teritorijā aizliegts rīkot jebkādas politiskas akcijas.

6.16. Pasākuma teritorijā aizliegts izmantot tādas apģērba detaļas, priekšmetus un uzvedības metodes, kas aizsedz apmeklētāja seju.

6.17. Organizators neuzņemas atbildību par pasākuma teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu un citu preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Pilnu atbildību par to uzņemas konkrētais preces pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs.

6.18. Organizators patur tiesības mainīt pasākuma programmu vai dalībnieku uzstāšanās kārtību.

6.19.Neatļautu priekšmetu vai jebkādu citu priekšmetu nodošana uzglabāšanai pasākuma apkalpojošajam personālam vai kārtības uzturētājiem nav paredzēta un netiks nodrošināta.

6.20. Apmeklētāju pienākumi:

6.20.1. ievērot šos Noteikumus;

6.20.2. ja atskan evakuācijas paziņojums, atstāt pasākuma teritoriju pa tuvāko evakuācijas ceļu, sekojot norādēm vai kārtības uzturētāju norādījumiem;

6.20.3. nekavējoties ziņot organizatoram, kārtības uzturētājiem par aizdomīgiem priekšmetiem, ugunsgrēka un piedūmojuma pazīmēm, likumpārkāpumiem un citiem drošības apdraudējumiem;

6.20.4. Pasākuma teritorijā apmeklētājs pats ir atbildīgs par savu īpašumu, organizators neuzņemas nekādu atbildību par īpašumu, kas ir nozaudēts, nozagts vai bojāts pasākuma laikā. Jebkādas lietas, kas tiek atstātas pie ieejas/izejas vai kārtības uzturētājiem, ir paša apmeklētāja atbildība;

6.20.5. Pasākuma apmeklēšana ar dzīvniekiem nav atļauta.

bottom of page