Story

Project info

Year:2020
Location:Kurzemes lauku ainavā
Area:7510 m2
Designer: Mārtiņš Rūtenbergs, Ansis Birznieks