LatvianRussian (CIS)
Dārza dizains - pirmā tikšanās un vietas izpēte Nosūtīt draugam

Projekta tapšana sākas ar tikšanos objektā, lai iepazītos ar klientu un veiktu teritorijas esošās situācijas izpēti. Uz tikšanos ar Jums dosies Galantus projektu vadītājs un dārza dizaina komanda, lai kļūtu par uzticamiem ceļabiedriem aizraujošā ceļā uz Jūsu lielisko dārzu! 

 

Galantus dārza dizaina komanda iepazīstinās Jūs ar projektēšanas darbu gaitu un piemēriem no mūsu dizaina portfolio. Jums savukārt lūgsim izklāstīt savas vēlmes un atbildēt uz dārza dizainera daudzajiem jautājumiem, lai mēs spētu radīt pēc iespējas atbilstošāku dārza dizaina piedāvājumu tieši Jums.

Jūsu teritorija tiks uzmērīta (ja nepieciešams), apskatīta, izpētīta un safotografēta.
Lai mūsu sadarbība būtu rezultatīva jau nopirmās tikšanās reizes, vēlams uz to sagatavoties, apdomājot savas vēlmes, vajadzības un mērķus dārza veidošanai, kā arī sagādājot projektēšanai nepieciešamos izejmateriālus.

JAUTĀJUMI, KURUS VĒLAMS APDOMĀT:


1.Jūsu un Jūsu ģimenes vajadzības un vēlmes: Nepieciešamie elementi dārzā: bērnu laukums, atpūtas vieta, baseins, u.c.? Kas man šobrīd patīk un kas nepatīk, traucē esošajā teritorijā? Ko dārzā gribētu darīt – atpūsties, sportot, u.tt.? Kādas krāsas, augi, materiāli patīk? Iespējams, ir kādas idejas, iemīļots stils, iespaids no ceļojuma, vai filozofija, ko gribētu dārzā iedzīvināt? Atcerieties, ka nekas nav nesvarīgs – savā dārzā Jūs vislabāk jutīsieties tikai tad, ja tajā būs atrisināta gan funkcionālā sakārtotība, gan piešķirts Jums tīkams vizuālais veidols un noskaņu nianses.

2. Projekta procesā Jums būs jāvelta zināms laiks skiču izpētei, apspriešanai, būs jāiedziļinās augu sortimentā, materiālu izvēlē (bruģa raksti, baseinu tehnoloģijas, apgaismojums, citi elementi). Jo vairāk laika Jūs veltīsiet, jo Jūsu dārza projekts būs atbilstošāks Jums un Jūsu ģimenei.


3.Jāiesaista apspriešanā visas ieinteresētās puses (vecāki, bērni, mājas arhitekts, u.t.t.).


4. Jābūt gatavam izsvērt dažādus variantus, izvēlēties un pieņemt lēmumus. Iespējams, mēs rosināsim Jums palūkoties uz iecerēm dārzā no pavisam cita skatu punkta kā līdz šim.

Iedvesmai - uzziniet plašāk par aspektiem, ko pārdomāt pirms projekta izstrādes! Lasiet šeit...

MATERIĀLI, KURUS VĒLAMS SAGATAVOT:

 

Topogrāfiskais plāns
Zemes robežu plāns
Ēkas(u) fasāžu un stāvu plāni
Āderu plāns

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!


Ideāli, ja ir iespējams šos materiālus elektroniskā formātā atsūtīt mūsu projektu vadītājam vēl pirms tikšanās, lai varam tos izpētīt un tikšanās laikā izmantot kā darba materiālu piezīmēm par esošo situāciju dabā. Reizēm šo materiālu nav klienta rīcībā. Nepieciešamības gadījumā situāciju varam uzmērīt arī paši, sarežģītākos gadījumos pēc vienošanās tiks pieaicināts mērnieks. Atcerieties, ka projektēšanas darbā jebkurš (arī Jūsuprāt mazsvarīgs) vizuālais un grafiskais materiāls (plāni, fotogrāfijas, Jūsu ideju uzmetumi u.c) var būt noderīgs dārza dizainera darbā!


Tikšanās noslēgumā vienosimies par projektēšanas darba termiņiem un projekta izmaksu tāmes sastādīšanu. Tikai pēc objekta izpētes iespējams noteikt precīzas projektēšanas darbu izmaksas. Dārzi ir ļoti dažādi un unikāli - ja dārzā ir esoši celiņi, jāizprojektē tikai stādījumi, nav pārāk sarežģīts reljefs - cena ir zemāka. Situācijās, kad reljefs ir sarežģīts un tiek paredzēti daudzi dažādi dārza elementi- cena ir augstāka. Tādēļ katram dārza dizaina projektam tiek izstrādāta individuāla projektēšanas darbu izmaksu tāme. Tāmi nosūtīsim dažu dienu laikā.

Pēc projektēšanas izmaksu apstiprināšanas un vienošanās par projekta izstrādi, nākamais solis ir esošās situācijas izpētes materiālu analīze un dārza vīzijas jeb koncepcijas izstrāde - lūdzu Lasiet šeit...

 

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt