LatvianRussian (CIS)
Ainavu arhitektūra
Liela mēroga ainavu arhitektūras projekti Nosūtīt draugam

Galantus piedāvā kompetentu, profesionālu un uzticamu sadarbību liela mēroga ainavu projektēšanā. Liela mēroga ainavas ir lauku īpašumi, muižas, dzīvojamie ciemati, daudzdzīvokļu un sabiedriskās ēkas, parki.

 

Šāda veida teritorijas bieži vien gan izmanto, gan pārvalda un lemj nevis viena persona, bet gan vairākas personas, personu grupas vai iestādes, tādēļ projektā jāņem vērā visu iesaistīto pušu intereses un vajadzības. Liela mēroga projektos īpaši nozīmīga ir padziļināta ainavas apkārtnes ietekmes analīze skatot vietas kontekstā, esošo vērtību saglabāšana un no jauna veidojamās apbūves, ceļu vai citu objektu iespējami labāka iekļaušana esošajā ainavā.

 

Projektēšanas procesā ietilpst ainavas izpēte un vīzijas izstrāde atbilstoši pasūtītāja iesniegtajam projektēšanas uzdevumam, skiču projekta un tehniskā projekta izstrāde, kā arī nepieciešamie teritoriālās saskaņošanas procesi un dalība projektu apspriešanā. Liela mēroga ainavas iekārtošanas vai pārkārtošanas projektēšanu veic ainavu arhitekts.

 

Lai apspriestu Jūsu ieceres, nepieciešams tikties objektā kopā ar Galantus projektu vadītāju un ainavu arhitektu. Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!  Kontakti šeit...