LatvianRussian (CIS)
Dārza dizaineri
Dārzu dizainere Katrīna Cukure Nosūtīt draugam

 

Dārzu dizainere, diplomēta ainavu tehniķe (Bulduru dārzkopības vidusskola). Iesāktas studijas Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Ainavu arhitektūrās un plānošanas studiju programmā. Ieguvusi LAAB sertifikātu kategorijā "Parka dārznieks"

Radošais kods:
Dārzs kā mākslas darbs ir dinamisks un laikā mainīgs objekts, turklāt dārzs ir vide, kur sastopas Cilvēks un Daba. Ja dārzu uztveram kā cilvēka un dabas attiecības, tad dārza dizainera uzdevums ir radīt apstākļus, lai tās būtu pēc iespējas saskanīgākas un sniegtu lielāku prieku.

 
Dārzu dizainere Sintija Nagle Nosūtīt draugam

 

Dārzu dizainere, diplomēta ainavu arhitekte (Latvijas Lauksaimniecības universitāte). Zināšanas regulāri papildina apmeklējot dažādus seminārus, konferences, piedaloties ar nozari saistītos pasākumos, seko līdzi dārzu dizaina tendencēm pasaulē.

Radošais kods:

‘’Kad debesis nokļūst uz Zemes, tās kļūst par Dārzu. ‘’ Stoufer

Katram dārzam ir sava būtība, sava dvēsele, kas rodas no vietas vēstures, saimnieku personībām un apkārtējās ainavas mijiedarbības. Un tikai uzmanīgi izpētot, iedziļinoties šīs vietas stāstā, iespējams šo dārza būtību ieraudzīt. Ir jābūt drosmīgam un radošam, lai esošo stāstu izceltu, paildinātu un radītu dārzu, kurā saimnieki justos patiešām labi.