LatvianRussian (CIS)
Dārza Projektēšana Nosūtīt draugam

Galantus piedāvā kompetentu, profesionālu un uzticamu sadarbību dažāda mēroga ainavu un dārzu projektēšanā. Mūsu ainavu dizaina portfolio ievērojamāko daļu sastāda daudzveidīgu privātu dārzu projekti, kā arī lauku māju ainavas, viesu namu, muižu, dzīvojamo ciematu, rajonu, atsevišķu apdzīvotu vietu daļu plānošana. Lai iepazītos ar Galantus veidoto dārzu portfolio, lūdzu Skatiet šeit...

Liela mēroga ainavu arhitektūras (lauku teritorijas, sabiedrisku iestāžu un daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku teritorijas, parki) projektēšanas uzdevumi atšķiras no privāta dārza dizaina prasībām, tādēļ Galantus piedāvājumu liela mēroga ainavu arhitektūrā un plānošanā, lūdzu Skatiet šeit...

Dārza dizains  ir Galantus ainavu projektēšanas pamatvirziens.
Dārza dizains ir kādas ainavas daļas (dārza) pārveidošana ar mērķi izveidot komfortablu, estētiski, ekoloģiski un funkcionāli uzlabotu vidi, kas ir kontekstā ar apkārtni, arhitektūru un konkrēto cilvēku vajadzībām.
Dārza dizaina procesā esam atbildīgi ceļabiedri Jūsu ceļā uz dārzu - caur aizraujošu piedzīvojumu, kas visus tajā iesaistītos bagātina, attīsta un sniedz unikālu pieredzi, Jūs iegūstat tieši tādu dārzu, kāds vispilnīgāk atbilst Jūsu būtībai, dzīves stilam, vajadzībām un vēlmēm. 

Dārza dizaina projekts ir pirmais solis ceļā uz skaistu dārzu. Galantus dārza dizaina projektu izstrādā komanda, kura sastāv no dārza dizaina, ainavu arhitektūras un dārzkopības speciālistiem ar plašām un daudzveidīgām zināšanām, pieredzi un talantiem. Tādējādi piedāvājam mūsu klientam unikālu ideju komplektu – vairāki koncepti, kas prezentē profesionālu, daudzveidīgu piedāvājumu un pārtop oriģinālā projektā.
Darbs pie dārza dizaina projekta būtu jāsāk reizē ar mājas plānošanu (kad ir projekts vai skices) vai pirms teritorijas attīrīšanas un sagatavošanas labiekārtošanas darbiem (zemes gabalā esoši veci koki, reljefa īpatnības, interesanti elementi un vērtības, kuras ir iespējams un vajadzīgs saglabāt). Pasūtot dārza projektu, nav jādomā, ka tas ir jāīsteno tūlīt - šis projekts kalpos kā ceļvedis un pamats veiksmīgai darbībai dārzā. Kvalitatīvi izstrādāts projekts palīdzēs viegli un pārskatāmi veikt dārza ierīkošanas darbus, pareizi tos plānojot, gan laika, gan resursu ziņā.


Kad esat izlēmuši par dārza dizaina projekta nepieciešamību, tad atliek kontaktēties ar Galantus projektu vadītāju, kurš vadīs dārza dizaina komandas darbu un būs Jūsu sabiedrotais un uzticības persona visā projekta tapšanas gaitā. Vienojoties ar Galantus par projekta ierīkošanas darbiem, projektu vadītājs pārraudzīs arī dārza ierīkošanas procesu. Lai sazinātos ar mums - Skatiet šeit...

Projektēšanas norise ir šāda:

 

PIRMĀ TIKŠANĀS UN ESOŠĀS SITUĀCIJAS IZPĒTE

Projekta tapšana sākas ar tikšanos objektā, lai iepazītos ar klientu un veiktu teritorijas esošās situācijas izpēti. Uz tikšanos ar Jums dosies Galantus projektu vadītājs un dārza dizaina komanda, lai kļūtu par uzticamiem ceļabiedriem aizraujošā ceļā uz Jūsu lielisko dārzu! Iepazīstināsim Jūs ar piemēriem no Galantus dizaina portfolio, lūgsim Jums izklāstīt savas vēlmes un vajadzības, un noslēgumā vienosimies par tālāku sadarbību un izmaksu tāmes sastādīšanu. Plašāk par iepazīšanās un objekta izpētes norisi, kā arī materiāliem un jautājumiem, kurus vēlams sagatavot, lūdzu Lasiet šeit...


AINAVAS ANALĪZE UN KONCEPCIJAS IZSTRĀDE

Pēc vienošanās par projekta izstrādi, Galantus dārza dizaina komanda veic esošās situācijas izpētes materiālu analīzi un izstrādā vairākus atšķirīgus dārza vīziju variantus, kuros konceptuāli atspoguļots dārza vizuālā tēla, galveno ideju un funkcionālā izkārtojuma priekšlikums. Plašāk par ainavas analīzi un vīziju izstrādi lūdzu Lasiet šeit...

 

SKIČU PROJEKTA IZSTRĀDE

Click image to open!
Click image to open!
Skiču projekta tapšanas procesā mēs uz Jūsu izvēlēto ideju bāzes izveidosim vienu un skaidru dārza redzējumu – skiču plānu, kurā būs parādīts konkrēts zonējumu, telpiskuma un stila risinājums, precizēti izvietojumi, segumu veidi, orientējošs augu sortiments. Lai aplūkotu skiču projektu piemērus, lūdzu Lasiet šeit...


TEHNISKĀ PROJEKTA IZSTRĀDE

Click image to open!
Click image to open!
Tehniskais projekts ir pamats precīzai projekta ierīkošanai dabā un ierīkošanas izmaksu aprēķināšanai. Tajā tiek parādīti konkrēti risinājumi, precīzi izmēri un piesaistes, izmantojamo materiālu specifikācija un apjomi, kā arī ierīkošanai nepieciešamā detalizācija un griezumi. Lai iepazītos ar tehniskā projekta sastāvdaļām, lūdzu Lasiet šeit...


SAGATAVOŠANĀS IERĪKOŠANAI

Kad dārza dizaina projekts gatavs, uz tā pamata piedāvājam izstrādāt dārza ierīkošanas darbu tāmi, lai projektu varētu realizēt dabā. Galantus piedāvā visus darbus, kas nepieciešami kompleksā dārza/apstādījumu ierīkošanā, tāpat nodrošinām visu nepieciešamo tehniku un materiālus. Jūsu rūpes ir vērot kā top dārzs. Svarīgi ir apzināties, ka dārza ierīkošana ir ilgtermiņa investīcija, kas atmaksāsies visa mūža garumā, dodot prieku un atpūtu savam saimniekam, tāpēc rūpīgi jāpārdomā kvalitātes nozīme, jo īslaicīgs ietaupījums var būt rūgta vilšanās pēc dažiem gadiem, un kāda dārza elementa (piemēram, zāliena) fundamentāla pārveide var izmaksāt ļoti dārgi.

Lai iepazītos ar Galantus dārzu ierīkošanas piedāvājumu, lūdzu Lasiet šeit...

Lai uzzinātu vairāk par dārza ierīkošanas procesu un darbu secību, lūdzu Lasiet šeit...

Sazinieties ar mums Šeit!